joi, 8 noiembrie 2012

Pictează nuduri, la 79 de ani

După mai bine de 7 decenii de muncă intensă în slujba şevaletului şi pensulei, artistul plastic Venera Maria Toma nici acum nu încetează să lucreze, şi asta indiferent dacă îi instruieşte pe copii sau lucrează cu bătrînii la Centrul de Zi Hercules din Costeşti. Artista, care spune că îşi doreşte să „apună asemeni unui soare cald de vară pe cerul vieţii, luînd cu ea pentru eter­nintate culorile şi pensula, pentru a picta“, nu se opreşte să creeze. Mii de lucrări (picturi, colaje, montaje din materiale reciclabile) pot fi admirate de iubitorii de artă de pretutindeni. Mai nou, pictoriţa creează nuduri, dar şi obiecte decorative pentru bradul de Crăciun. 


„Pasiunea pentru desen mă întinereşte“


În loc să stea la o ceaşcă de cafea şi să depene amintiri, ar­tista împreună cu alte femei tre­cute de a doua tinereţe se întîl­nesc frecvent la Centrul de Zi Hercules, din Costeşti. Aici, doamnele tricotează, fac aplicaţii artistice şi colaje pe diferite obiecte. S-au a­pucat deja de realizarea di­fe­ritelor decoraţiuni şi figu­ri­ne, care să transforme bra­zii, anul a­cesta, în cei mai fru­mo­şi pomi de Crăciun. „Încerc să fiu puntea de legătură între tre­cut şi viitor, în­tre cei ce o­da­tă am fost copii, iar acum  ne creş­tem nepoţii cu nostalgie. Vreau să de­monstrez că şi bătrînii pot avea suflet de copil la fel cum un copil trebuie să aibă ma­turitatea unui adult în anumi­te situaţii. Aşa se face că, mai nou, lu­crez cu per­soa­­ne de vîrsta mea. Ast­fel, împreună cu bătrî­nele de la Cen­tru de Zi Hercules lucrăm figu­ri­ne pentru bradul de Cră­ciun, decupăm, pic­tăm, ne pregă­tim aşa cum putem mai fru­mos să facem o bucurie inedită copi­ilor de la Centru“, spune picto­riţa.

 

Cînd nu este la Centru, artista poate să fie găsită acasă. Aici, într-un a­partament din Costeşti, Venera Toma şi-a creat micu­ţul uni­vers. Artis­ta nu benefi­cia­­ză de un spa­ţiu spe­cial amenajat pentru a picta, deci majoritatea timpului şi-l petrece în pro­pria-i sufragerie, acolo unde şi-a im­pro­vizat un mic a­telier. Zeci de tablouri sînt în­şirate de jur-îm­prejurul ca­me­rei, unele pu­se la uscat, alte­le doar în stadiul de schiţe, aştep­tîndu-şi rîndul pentru a fi termi­nate. Printre ne­număratele ope­re de artă, am ză­­rit şi cîteva ta­blouri cu nuduri. Ar­tista spu­ne zîmbind: „Nu sînt niciodată prea bătrînă să pot aborda orice stil de artă şi crea­ţie, iar acum mă simt în largul meu să creez nuduri, mai ales că este o plă­cere a fi­icei mele, Aurelia, să vreau să las în urmă-mi şi astfel de tablouri. Ştiu, pro­babil mulţi spun că sînt bătrînă să mai mun­cesc, să vin cu ceva nou... Nu e aşa! Pasiu­nea pen­tru pic­tură pe mine mă întinereşte. Sper să nu obosesc vreodată şi să nu mă trezesc într-o zi do­rindu-mi să nu mai iau din nou pensula şi să „mînjesc“ pînza. Aşa că voi continua să creez pînă atunci cînd voi „adormi“ şi vocea mîinilor mele nu se va mai auzi decît prin intermediul tablourilor pe care le-am realizat“, a încheiat Ve­nera Toma.
 
 Venera Toma (dreapta), alături de nişte pensionare, la Centrul de Zi Hercules

luni, 24 octombrie 2011


80 de lucrări la expoziţia „Simfonia Culorilor
Pictoriţa Venera Toma a vernisat ieri aseară, la Casa Cărţii, expoziţia „Simfonia Culorilor”, în cadrul căreia a adus peste 80 de lucrări. La eveniment a fost prezent şi directorul Şcolii nr.20 Tudor Vladimirescu din Pitesti, fostul elev al artistei. Venera Maria Toma s-a făcut remarcată mai mult peste hotare decât la noi în ţară. A expus lucrări în Danemarca, Australia, Suedia, Norvegia, Turcia şi Rusia. Directorul Nicolae Georgescu şi-a exprimat recunoştinţa prin cuvinte foarte frumoase cu care a descris-o pe fosta sa învăţătoare. „Era la fel de blândă ca şi acum, ne ţinea în clase şi în pauze şi ne învăţa să pictăm. Pe cei care nu eram talentaţi la artă, ne învăţa să confecţionăm rame de tablouri. Acum, peste 30 de ani, am regăsit-o în aceeaşi stare în care am lăsat-o, cu aceeaşi pasiune în suflet”, ne-a spus directorul. El este hotărât să decoreze şcoala pe care o conduce cu lucrări donate de Venera Toma. Tablourile pot fi admirate timp de două săptămâni în spaţiul expoziţional Casa Cărţii.

Expoziţie Venera Maria Toma, la Casa Cărţii

 Venera Maria Toma, unul dintre cei mai va­lo­roşi artişti ai României, dar şi la nivel inter­na­ţio­nal, şi-a expus 80 dintre lucrările sale în spaţiul ex­poziţional Casa Cărţii. Evenimentul este organizat de Cen­trul Cultural Piteşti, în parteneriat cu Şcoala 20 Tudor Vladimirescu, din Piteşti. Tablourile pot fi admirate, pînă la sfîrşitul săptămînii viitoa­re, în spa­ţiul expoziţional Casa Cărţii.
Şcoala Tudor Vladimirescu va fi decorată cu tablourile artisteiPictoriţa de 77 de ani, originară din oraşul Costeşti, şi-a expus o mică parte din lucrările sale Simfonia Cu­lo­ri­lor, în Piteşti, la Ca­sa Cărţii. Nicolae Georgescu, directorul Şcolii T. Vladimirescu, prezent la ver­ni­saj, şi-a exprimat recunoştinţa pentru cea care i-a fost învăţătoare: „Era la fel de blîndă ca şi a­cum, ne ţinea în clasă şi în pauze şi ne învăţa să pictăm. Pe cei care nu eram talentaţi la artă, ne învăţa să confecţionăm rame de tablouri. Acum, după 30 de ani, am regăsit-o în aceeaşi sta­re în care am lăsat-o, cu aceeaşi pasiune în suflet“. Di­rectorul şi-a propus să decoreze şcoala pe care o conduce cu lucrări donate de Venera To­ma. Ar­tis­tul plastic s-a făcut remarcat de-a lun­gul anilor mai cu seamă dincolo de graniţele ţării. Pînă în pre­zent, şi-a expus operele în Da­ne­­marca, Australia, Suedia, Norvegia, Turcia ori în Rusia. Pe lîngă lucrările realizate folosind pîn­ză şi culoare, artista şi-a dedicat mult timp creării unor opere inedite. Din aţe, peturi, coji de ouă, pe­ne, fulgi, scoici... şi ceva culoare, obţinută din se­va florilor sau a frunzelor, Venera Maria Toma creează adevărate opere de artă. Pentru ca finalitatea unei lucrări să fie cea dorită, artista nu uită de cel mai important element: mult suflet!vineri, 14 ianuarie 2011

Expoziţie de picturi în Danemarca


Venera Maria Toma, unul dintre cei mai valoroşi artişti ai României, care s-a făcut remarcată mai mult peste hotare decît în propria ţară, se bucură printre străini de un continuu succes. Pictoriţa, în vîrstă de 76 de ani, originară din oraul Costeşti, şi-a expus pînă acum lucrările atît în România, cît şi în Danemarca, Australia, Suedia, Norvegia, Turcia ori Rusia. Ultimele luni ale anului trecut au regăsit-o pe artistă în Danemarca, unde şi-a expus operele de artă în cadrul mai multor expoziţii.

În perioada 9 - 28 octombrie, Venera Maria Toma şi-a expus lucrările în cadrul bibliotecii din oraşul Noree Alslev. Expoziţia a fost adresată publicului larg, avînd ca temă „pictura aplicată şi creaţia picturală prin aplicare de culoare şi elementre decorative“. Un număr considerabil de vizitatori din mai multe ţări au venit să-i admire lucrările argeşencei. Din nou, delegaţia oficială a Casei Regale a Danemarcei a felicitat-o pe pictoriţă pentru talentul ei. Venera Maria Toma face parte din paleta de artişti plastici ai Regatului Danez, încă din anul 2003. Această expoziţie a făcut parte din ciclul de prezentări artistice a mai multor pictori şi artişti plastici din mai multe ţări, fiind un schimb de experienţă în domeniul artei şi al creaţiei.
„Pun mult suflet în fiecare tablou“
Deşi a făcut-o încă de cînd era o copilă, în ultima perioadă artista şi-a dedicat mult mai mult timp realizării unor lucrări inedite, prezente şi în această expoziţie. Din aţe, peturi, coji de ouă, coji de portocale, pene, fulgi, scoici... şi ceva culoare, Venera Maria Toma realizează adevărate opere de artă. „Fiecare tablou e realizat în mod diferit. Folosesc aţe de diverse culori, coji de ouă simple sau vopsite, coji de portocale (uscate în prealabil), bostani de diverse mărimi, păr şi copite de animale, peturi, diverse ambalaje, pene de pasăre, petale de flori sau frunze uscate. De asemenea, pentru finalizarea oricărei lucrări e nevoie de culoare. În acest sens, folosesc vopsele naturale obţinute din seva florilor ori a frunzelor. Care mai e secretul lucrărilor mele? La realizarea fiecărui tablou pun mult suflet“, declară pictoriţa.

marți, 21 septembrie 2010

Face tablouri din coji de portocaleVenera Maria Toma poate fi considerată - şi pe bună dreptate! - unul dintre cei mai valoroşi artişti ai României. Pictoriţa, în vîrstă de 76 de ani, originară din oraul Costeşti, s-a bucurat, în ultimii ani, de aprecierile şi admiraţia multor critici de artă din ţară şi de peste hotare. Lucrările ei au fost expuse atît în România, cît şi în Danemarca, Australia, Suedia, Norvegia, Turcia ori Rusia. Deşi a făcut-o încă de cînd era o copilă, în ultima perioadă artista şi-a dedicat mult mai mult timp realizării unor lucrări inedite. Din aţe, peturi, coji de ouă, coji de portocale, pene, fulgi, scoici... şi ceva culoare, Venera Maria Toma realizează adevărate opere de artă. O parte din aceste lucrări vor fi expuse, în curînd, în Danemarca.

Foloseşte păr de animale
Ce materiale folosiţi?
- Fiecare tablou e realizat în mod diferit. Folosesc aţe de diferite culori, coji de ouă simple sau vopsite, coji de portocale (uscate în prealabil), bostani de difeite mărimi, păr şi copite de animale, peturi, diverse ambalaje, pene de pasăre, petale de flori sau frunze uscate. De asemenea, pentru finalizarea oricărei lucrări, e nevoie de culoare. În acest sens, folosesc vopseluri naturale obţinute din seva florilor ori a frunzelor.
Dezvăluiţi-ne cîteva din secretele realizării acestor tablouri!
- E nevoie de hîrtie tocată mărunt şi înmuiată în apă. Din aceasta se face o pastă care se tratează cu aracet. Uite-aşa iau naştere colajele! Apoi, urmează ca preparatul să se monteze pe obiectul ce va da viaţă unui anumit personaj sau temă de lucru (de exemplu, chipurile sfinţilor, animale, mulaje din natură şi vieţuitoare). Dacă tabloul este format din colaje prin aplicare (lipirea cojilor de ouă sau de portocale, aţe cusute pe pînză de rafie sau de borangic), se pun acestea pe pînză, carton, plăci de pvc sau chiar direct pe perete, după care se vine cu colorometria şi personalizarea fiecărui obiect în parte. În mare, toate materialele mele sînt aplicate pe pînză pictată, pe bucăţi de pvc, pe sticlă. Totul depinde de ceea ce reprezintă colajul respectiv. Am lucrări florale, am realizat lucrări ce întruchipează sfinţi, altele sînt adevărate scene din viaţa satului (jocuri populare, căluşul, portul popular tradiţional), chiar şi animale şi vieţuitoare din habitatul natural (şerpi, purceluşi, cai). În general, scenele cu jocurile populare le-am lucrat din aţe colorate, pe care le-am tăiat, apoi am făcut legăturile între ele, astfel încît să dea senzaţia de personaje îmbrăcate în straie populare. Într-un cuvînt, am realizat colaje din orice se poate realiza şi, cînd spun orice, mă gîndesc că totul poate fi transpus într-o lucrare a mea, că pot, prin lucrările mele, da oricînd viaţă unui personaj inedit.
Cît timp durează realizarea unei lucrări?
- Totul depinde de complexitatea tabloului şi de ceea ce vreau să realizez în colajul respectiv. Am lucrări pe care l-am finalizat în 30 de minute şi lucrări ce mi-au luat vreo două ore. Cea mai rapidă lucrare a mea a fost un purceluş făcut dintr-o nucă de cocos, ce a fost gata în doar 15 minute.
De unde această idee de a face aplicaţii?
- Cînd am început să pictez, am făcut-o tot printr-o aplicaţie. Da, îmi amintesc perfect de prima mea lucrare pe care am realizat-o la doar 6 anişori. Într-o cană, am amestecat apă, pămînt şi balegă şi am pictat-o pe Joiana, o văcuţă. Astfel că debutul meu în arta plastică a fost făcut tot printr-o aplicaţie. De atunci, întreaga viaţă am jonglat între pictura pe şevalet şi lucrările din aplicaţii. În doar 6 luni, să fi realizat aproximativ 300 de astfel de lucrări...
Sînt expuse colajele realizate de dumneavoastră?
- Mare parte din lucrări se găsesc expuse la Asociaţia Hercules, din Costeşti, dar şi la Şcoala cu Program Special din Costeşti, unde am activat ca şi cadru didactic, o perioadă destul de lungă. Mai nou, aplicaţiile mele vor poposi şi pe tărîmuri străine, deoarece, peste cîteva zile, voi pleca în Danemarca, unde voi avea o serie de expoziţii. Nepoţelul meu, Nicolai Brisson, care locuieşte acolo, extrem de talentat şi el, mă va ajuta în tot ceea ce ţine de expunere şi de creaţie. Vom lucra împreună şi vreau ca, atunci cînd mă voi reîntoarce în ţară, să vin cu forţe noi, dar şi cu satisfacţia că le-am demonstrat străinilor că românii sînt valoroşi.

marți, 13 iulie 2010

vineri, 2 iulie 2010

Talentul bunicii Venera este acum tranferat si la nepotul Nicolai.Bunica Venera se poate lauda, pentru ca de 7 ani merge cel putin de doua ori pe an in Danemarca, orasul Vålse, fiind asteptata de fica Elena si nepotul Nicolai.
Acesta nu este singurul scop cu care bunica Venera merge in Danemarca, al doilea fiind pictura. Nepotul Nicolai, este in culmea bucuriei cand aude ca bunica lui “MAMA”, asa ii zice nepotul, vine la el, stiind ca vor picta impreuna. El are in camera lui multe picturi realizarte chiar de mana lui. Iubeste picturile, ii plac culorile calde, si combinatiile de culori. Cand se va face mare vrea sa fie pictor ca si bunica lui. Acuma are doar 6 anisori si este mandru ca are asa o bunica.